Advertentie

 

Advertentie
 
 
 (Pers) berichten sturen.      Informatie      Links

 

 

Laatste nieuws op het Werv Journaal           Verversen pagina Ctrl - F5

Nieuws Gelderland nieuws Utrecht

Nieuwsbrief ontvangen ? Klik hier

Heeft u tips voor de redactie ?

Mail of FAX ons dan via:

E:  redactie@wervjournaal.nl

F:  0317-460 251

Reageer op een bericht

   Filmladder Heerenstraat theater  Wageningen

    

Wil GroenLinks meeliften met de Stadsbus?
Wageningen- Hoewel Wageningen bekend is geraakt met het platform Wageningenbereikbaar, waarin onderandere de Socialistische Partij, Stadspartij Wageningen, Maatschappelijk Platform Duurzaam en Rover participeren,lijkt het erop dat GroenLinks links wil meeliften op de idee�n van de partijen binnen Wageningenbreikbaar.nl. Of er nu een stads- of wijkbus komt en welke naam die zal krijgen zal de inwoner van Wageningen een rotzorg zijn., Het gaat om het verplaatsen van mensen van A naar B. Toch is dat niet zo simpel. Met de geboorte van Wageningenbereikbaar.nl werd het duidelijk dat het erg slecht gesteld was met het openbaar vervoer binnen, vanaf en naar Wageningen. Minder lijnen, minder bushaltes en andere ergernissen stapelden zich op. Er is een serieuze discussie ontstaan, waarin ook de provinciale politiek betrokken is. Nico Bijl en Harald van Roekel, van respectievelijk de SP (afd. Wageningen) en de Stadspartij waren de initiatiefnemers om de kwaliteit van het openbaar vervoer ter discussie te stellen.
Voor GroenLinks was er geen reden tot paniek. Dat zelfde GroenLinks maakte wereldkundig dat de zorgen omtrent het openbaar vervoer ongegrond waren en dat de kwaliteit van het openbaar vervoer in Wageningen helemaal niet zo slecht was als er werd voor gedaan. Toen echter duidelijk werd dat h��l Wageningen baalde van het verloederen van het openbaar vervoer, werden er een paar woorden veranderd in het concept van Wageningenbereikbaar.nl en werd het nieuwe GroenLinks plan gepresenteerd. De commissieleden van de andere partijen hielden zich bij het degelijke voorstel van Wageningenbereikbaar en verwierp een motie van GroenLinks.
Busje komt zo��

Hieronder een verslag van de laatste commissievergaderingen en een bijdrage van Nico Bijl en Harald van Roekel.

 

Stadspartij pleit voor Stadsbus
Wageningen- Wageningen kent sinds jaar en dag voor wat betreft het OV een sterke afhankelijkheid van de streekbus. Tot 1997 was deze functie goed ingevuld met een waaier aan buslijnen in de omgeving. Na 1997 begint het vervoersnet af te takelen door bezuinigingen en een � over het algemeen � dalend gebruik. Toch is het gelukt om jarenlang een redelijke basisvoorziening voor de stad overeind te houden die tevens meegroeide met de expansie van de stad in de afgelopen 30 jaar. De bezuinigingen zijn volgens de Stadspartij slecht uitgepakt voor de bereikbaarheid van Wageningen. De nieuwe dienstregeling 2005 van BBA Veluwe toont dit aan: er is sprake van veel irritatie, protest en gefrustreerde gebruikers haken af. Op lange termijn is dat funest voor het OV.

Lees verder>>>

 

Raadscommissie v��r Stadsbus

Wageningen- Donderdagavond vergaderde de raadscommissie voor Kennisstad en Economie over het voorstel van GroenLinks voor een wijkbus. Het door raadslid Verboom van GroenLinks ingediende plan is ingetrokken. De gemeente Wageningen gaat de kar trekken en formeert in mei een werkgroep met belanghebbenden en belangstellenden die een projectvoorstel richting de provincie voor een Stadsbus Wageningen zal gaan maken. Doel is om in september bij Gedeputeerde Staten van Gelderland een exploitatievoorstel in te dienen.
Lees verder>>>

 

Groenlinks pleit voor Wijkbus
Wageningen- GroenLinks heeft gepleit voor een wijkbus in Wageningen. Een kleine bus die zorgt dat mensen vanuit de wijken naar de hoofdroutes van het openbaar vervoer en naar het centrum kunnen komen. Een voorstel daarvoor werd vorige week in de Commissie Kennisstad en Economie besproken. Anders dan bij de buurtbus en de regiotaxi hoef je voor de wijkbus niet eerst te bellen. De wijkbus rijdt op vaste tijden langs vaste routes door de wijken en wordt in het voorstel van GroenLinks bestuurd door vrijwilligers. De interliner en de treintaxi zijn verdwenen en bus 84 is samengevoegd met lijn 86. De provincie investeert vooral in snelle verbindingen op de hoofdroutes, richting Arnhem en richting Ede, een te verdedigen keuze, maar de wijken zijn daardoor slechter bereikbaar. �Wat zich wreekt is de maat van Wageningen, te groot om door een hoofdroute voldoende ontsloten te zijn, te klein voor een eigen stadsbussennet. Daarom is een kleine wijkbus een logische stap.De provincie zou bereid zijn hier aan mee te betalen." Wethouder Borgesius zei in de commissie dat hij al bezig is het idee uit te werken. Nog voor deze zomer zal er een voorstel bij de provincie worden ingediend.

 

Vakbonden akkoord met massaontslag WUR

Wageningen- Vakbond AbvaKabo/FNV is akkoord gegaan met de reorganisatieplannen bij de instituten van de kennisinstelling bij Wageningen Universiteit en research centrum. Uitgangspunt wordt last in, first out. De reorganisatie bij de instituten kost ruim zevenhonderd arbeidsplaatsen. De ontslag golf is mede het gevolg van minder te besteden financi�le middelen. De vakbond stelt wel eisen bij een uit te werken sociaal plan. Zo is er grote twijfel over het management, dat volgens de bond niet capabel is een bedrijf als de UR te leiden. De Universiteit zegt dat het grote probleem verscholen zit in het verdwijnen van subsidiegelden vanuit het Ministerie van Landbouw.

 

Deelnemer  Bergrace by Night overleden

Wageningen- Een 45 - jarige Wageningse deelnemer aan de Bergrace by Night is vrijdagavond tijdens de loop overleden. De man kreeg rond kwart over twaalf onder aan de Grebbeberg in Rhenen, tijdens de laatste beklimming naar alle waarschijnlijkheid een hartstilstand en overleed. De man had onlangs een hardloopcursus gevolgd en liep de halve afstand. De festiviteiten in Ouwehands Dierenpark zijn na het bekend worden van het overlijden afgelast. De prijsuitreiking is sober gehouden. "Het is voor het eerst in achttien jaar dat zoiets gebeurd", zegt organisator Hans Burgersdijk. Bij de Bergrace is altijd een arts aanwezig.

 (Bron: Gelderlander)

 

Vechtpartij in Heerenstraat

Bennekom- Een 23-jarige man uit Bennekom en een 21-jarige Edenaar zijn in de nacht van zaterdag op zondag door de Wageningse politie aangehouden wegens een vechtpartij op de Heerenstraat. Beiden worden ervan verdacht een achttienjarige Wageninger te hebben mishandeld. Agenten troffen in de Heerenstraat het slachtoffer aan die verklaarde zonder aanleiding door twee onbekenden te zijn geslagen. Omstanders grepen in en wisten de partijen te scheiden. Op aanwijzen van het slachtoffer en getuigen konden de beide verdachten worden aangehouden. Het duo werd voor nader verhoor ingesloten. De Bennekommer is in de loop van zondagochtend vrijgelaten omdat later bleek dat hem niets verweten kon worden. De Edenaar zit nog vast.

 

Grondwet voorlichtingsavond in Veenendaal

Veenendaal- De Veenendaalse afdeling van de ChristenUnie houdt op 17 mei een discussieavond over de Europese grondwet. Eerste Kamerlid Eimert van Middelkoop zal spreken op deze avond, die wordt gehouden in de aula van het Christelijk Lyceum Veenendaal. De avond in Veenendaal begint om acht uur en is vrij toegankelijk. Volgens peilingen van diverse bureaus is het zeer twijfelachtig of de Nederlandse stemgerechtigden zullen instemmen met de grondwet. Als ��n land binnen de Europese gemeenschap �nee� zegt tegen de grondwet, gaat deze van tafel en heeft de politiek in Brussel een groot probleem.

 

Rode Kruis met veel mensen op 5 mei

Wageningen- Het Rode kruis gaat tijdens de bevrijdingsfestiviteiten extra veel vrijwilligers inzetten. De organisatie van het bevrijdingsfeest verwacht een record aantal bezoekers aan de stad. Het Nederlandse Rode Kruis zet ruim 130 vrijwilligers in om zo nodig eerste hulp te verlenen aan de bezoekers en deelnemers van het defil� en het Gelders Bevrijdingsfestival. Geco�rdineerd door de afdeling Wageningen zullen vrijwilligers uit het hele land de gehele dag paraat staan. Daarnaast worden er rolstoelbussen van het Nederlandse Rode Kruis ingezet voor het vervoer van mindervalide deelnemers aan het defil� en de herdenkingsbijeenkomst.

 

Tervredenheid over meldpunt

Ede- Van de Edenaren is zo'n 72 procent 'min of meer tevreden' over het Meldpunt Beheer van de gemeente Ede. Dit blijkt uit een onderzoek dat de gemeente hield onder vierhonderd burgers die een melding deden. Bij het Meldpunt Beheer kunnen burgers en bedrijven meldingen in de woon- en leefomgeving doen. De ondervraagden waren tevreden over de bekendheid en bereikbaarheid van het meldpunt. Het meldpunt is behalve telefonisch (68 06 60) ook via www.ede.nl te bereiken. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat burgers gemakkelijk iets kunnen melden en dat de medewerkers vriendelijk zijn. Over de afhandeling van een melding is veertig procent van de ondervraagden tevreden of zeer tevreden, maar de communicatie na het afhandelen is gebrekkig en duurt te lang. De bedoeling is dat de voortgang van meldingen nu via internet te volgen zijn.

 

Geen zorghotel voor Rhenen

Rhenen- Er komt geen zorghotel in Villa Maria aan de Rhenense Stationsstraat. Het plan bleek zowel financieel als praktisch te hoog gegrepen. Het plan voorzag de bouw van 10 zeer luxe appartementen voor ouderen die een beperkte mate van verpleeghulp nodig hebben. Maar op zowel financieel als praktisch gebied is het toch geen re�el plan. Villa Maria is in eigendom bij de katholieke kerk in Rhenen en staat te koop. Het statige pand staat bewust niet op de monumentenlijst, om potenti�le kopers de kans te geven er iets anders dan een woonhuis van te maken.

 

Asielzoekerscentrum definitief op slot

Wageningen/Renkum- De asielzoekerscentra in Oosterbeek en Renkum gaan in mei definitief dicht. Dat liet minister Verdonk aan de actievoerders in die plaatsen weten. De inwoners van de dorpen hadden Verdonk gevraagd om de AZC�s tot na de zomer open te houden, zodat de asielzoekerskinderen hun schooljaar kunnen afmaken. De inwoners hadden als actie duizenden protesthandtekeningen verzameld. Ook bestookte zij eerder deze week het ministerie met telefoontjes om sluiting te voorkomen. De acties van de inwoners van de Gelderse dorpen heeft echter geen effect gehad en het beleid van de minister zal onverkort worden voort gezet.

 

Schooljeugd aangehouden met drugs
Regio- Drie leerlingen van een school in het politiedistrict West-Veluwe Vallei zijn door de politie aangehouden op verdenking van handel en bezit van harddrugs. Vermoedelijk gaat het om XTC-pillen. De politie kwam de zaak op het spoor nadat twee andere leerlingen, meisjes van twaalf en dertien jaar, ziek waren geworden nadat ze de pillen op school hadden gebruikt. Aan de hand van verklaringen konden drie leerlingen worden aangehouden die de pillen zouden hebben verkocht. Twee leerlingen werden op school aangehouden, de derde meldde zich bij de politie. Bij een van de verdachten werden acht pillen aangetroffen en in beslag genomen. De pillen worden nog onderzocht op hun samenstelling. De verdachten zijn na het afleggen van een verklaring weer vrijgelaten en werden in overleg met justitie gedagvaard.

 

Kraamzorg in avonduren
Wageningen- Gezinnen in Ede en Wageningen kunnen in de avonduren kraamzorg krijgen. De verzorgenden van Kruiswerk West - Veluwe blijven desgewenst tot acht uur 's avonds. Een groeiend aantal ouders vraagt volgens de organisatie om flexibeler tijden. Inzet na zes uur 's avonds kan onder meer handig zijn bij onregelmatig werk van een ouder of om te helpen in de drukke tijd tussen avondeten en bedtijd van broertjes en zusjes. Kruiswerk West-Veluwe is verantwoordelijk voor de kraamzorg in het gebied van Wageningen tot Amersfoort. Drieduizend gezinnen krijgen jaarlijks in deze regio kraamzorg via Kruiswerk.

 

 

Nieuws binnenland

 

 

Sportnieuws

 

 

Nieuws uit de regio. Stuur uw eigen nieuwsfeiten op naar de redactie. Uw bericht is van harte welkom.

 

Het laatste nieuws , Regio nieuws ;

Stuur uw (pers) bericht naar redactie@wervjournaal.nl

Bedrijven, sportclubs, verenigingen, instellingen, instituten en natuurlijk ook particulieren kunnen een bericht in onze mailbox achterlaten voor plaatsing. Ook voor uw reacties op onze site bent u van harte welkom . Mail ons uw bericht door. 

                                        \                                                                    

  

 

 

Weer in het WERV gebied

Vandaag blijft het meest droog met wel meer bewolking dan gisteren. Het wordt 16 a 17 graden bij een matige oostelijke wind. Vanavond en vannacht neemt de kans op wat regen of een (fikse) bui toe. Het koelt af naar rond 7 graden. De wind zwakt af.
 

Bekijk het regioweer via de WEBCAM